Strangko tillbehör

Strangko tillbehör

Vakumpumppen
Mjölkstationens hjärta!

En fungerande vakumpump är av högsta vikt för mjölkstationen. Det gäller både mjölkning och tvätt.

Strangko och BouMatic har vakumpumpar av hög kvalitet. De kan utrustas med frekvensomvandlare som medför lägre elkostnader.

Rotovac från Strangko

  • Miljövänlig lösning
  • Rotovac kräver ingen olja eller vatten
  • Varm, torr och ren utblåsningsluft
  • Låga servicekostnader

Strangko har även traditionella vakumpumpar med oljesmörjning.