Tjänster

Heltäckande underhålls- och reparationstjänter

Vi installerar, underhåller och reparerar alla produkter vi säljer. Vi har många års erfarenhet av att serva mjölkgårdens tekniska anläggningar. 

Servicebehovet grundar sig på anläggningarnas användningsgrad. Bra serviceplanering och väl utförda underhållsarbeten sparar både tid och pengar. Tillsammans med gården gör vi upp en servicplan som beaktar både anläggningarnas användingsgrad och gårdens egna behov. På detta sätt säkerställer vi oss om att mjölkproduktionen kan fortgå utan onödiga avbrott. 

Vår målsättning är att åtgärda akuta reparationsbehov så snabbt som möjligt. Vi levererar reservdelar med kort varsel.