JOZ-utgödslingssystem

JOZ-utgödslingssystem

Varje stall är unikt och kräver sitt eget utgödslingssystem. JOZ har lösningen för både små och stora enheter. Låt JOZ sköta utgödslingen. Vi har system som passar för både spalt- och betonggolv. Mekanisk utgödsling kan skötas med lin-, vajer- eller kedjedrift.

Skrapor

Systemen fås med olika typer av skrapor. De skiljer sig på användningssätt och material.

Combi för öppen gödselgång

 • hög rengöringseffekt
 • finns i en mängd olika utföranden
 • robust
 • passar för både betong- och gummibeklädda golv

Delta-skrapa

 • mittspåret i golvet styr skrapan rakt
 • kan användas då gångbredden varierar
 • galvaniserad

Skrapa för spaltgolv

 • kräver ingen sidstyrning
 • ändrotorer i gummi
 • skonsam mot djuren
 • galvaniserad
 • även som helgummibeklädd