aktiivisuusseuranta

Aktiivisuusseuranta

Tarkka aktiivisuuden seurantajärjestelmä on hyvä investointi. RealTime Activity antaa hyvissä ajoin ja ympäri vuorokauden tietoa kohonneesta aktiivisuudesta. Saat siis lehmäsi siemennettyä ajoissa joka kerta.

Aktiivisuutta mittaavat transponderit lähettävät seurantayksikölle tietoja joka viides minuutti. RealTime Activity -järjestelmällä voit seurata lehmiä ja hiehoja sekä sisällä että ulkona pitkienkin etäisyyksien päästä. Antenni kerää tietoja jopa kilometrin etäisyydeltä ja mikäli tämä ei riitä, voidaan kytkeä lisäantenneja.